Wsparcie dla DPS Betezda w Ukcie

Zarząd Powiatu Piskiego Uchwałą Nr 9/93/2021 z 19 marca 2021 przekazał dla Domu Pomocy Społecznej Ewangelickiego Domu Opieki „BETEZDA” w Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach środki finansowe na cele związane z przeciwdziałaniem COCID -19.

Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez DPS.

Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

Kwota dotacji: 30. 726 zł.

Całkowita wartość: 30.726 zł.

Leave A Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *