Author Archives: 7572

Dofinansowanie dla DPS Betezda w Ukcie

Wsparcie dla DPS Betezda w Ukcie

Zarząd Powiatu Piskiego Uchwałą Nr 9/93/2021 z 19 marca 2021 przekazał dla Domu Pomocy Społecznej Ewangelickiego Domu Opieki „BETEZDA” w Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach środki finansowe na cele związane z przeciwdziałaniem COCID -19. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania

Read More

Kolejna dotacja na potrzeby DPS w Ukcie

Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy w Mikołajkach, z siedzibą w Mikołajkach przy Plac Kościelny 5, 11-730 Mikołajki, podpisała 12 października 2021 roku umowę z Powiatem Piskim dotyczącą udzielenia dotacji celowej na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznejw Ukcie: Celem zadania jest: „wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa COVID-19, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej

Read More

Dotacja na potrzeby DPS w Ukcie

Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy w Mikołajkach, z siedzibą w Mikołajkach przy Plac Kościelny 5, 11-730 Mikołajki, podpisała 10 sierpnia 2021 roku umowę z Powiatem Piskim dotyczącą udzielenia dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych Domu Pomocy Społecznej w Ukcie. Przekazane środki finansowe przeznaczone zostały na prace remontowe związanez wymianą podbitki dachowej na budynkach użytkowanych przez

Read More

Panel multimedialny

W lipcu br.  przy kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Mikołajkach zamontowano nowy panel multimedialny.  Tak zwany ‘infokiosk’ zawiera informacje związane głównie z działalnością kościołów i wspólnot religijnych znajdujących się na terenie naszej gminy. Znajdziemy w nim także kilka artykułów na temat historii miasta.   Projekt pt. „ Kościół dla turystyki mazurskiej” zrealizowano  z programu

Read More