Author Archives: 7572

Dziękczynne Święto Żniw

Chleb na ołtarzu

Dziękczynne Święto Żniw

W niedzielę 3 października dziękowaliśmy Bogu za tegoroczne zbiory, za Jego opiekę i błogosławieństwo. Podczas nabożeństwa wystąpiły dzieci i chór, a potem spędzaliśmy czas na pikniku, którego główną atrakcją była możliwość rejsu łodzią.

Prosimy o 1 %!

Trwa okres rozliczeń podatkowych za rok 2020. Zachęcamy serdecznie do wsparcia działalności charytatywnej prowadzonej w naszej Parafii. Przekazując 1 procent swojego podatku możesz pomóc pomagać nam. Można to zrobić za pośrednictwem Diakonii Polskiej. Wystarczy w odpowiedniej rubryce swojego zeznania podatkowego wskazać Diakonię Polską jako organizację pożytku publicznego, którą chce się wesprzeć i podać jej numer

Read More

Aktualizacja projektu „Pomagajmy razem”

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19 Granty w ramach projektu przekazane zostaną podmiotom prowadzącym zarejestrowane DPS i będą przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń personelu DPS, bezpośrednio

Read More

Nasze Domy Opieki Społecznej otrzymały granty na walkę ze skutkami COVID-19

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Mkolajkach dnia 31 sierpnia 2020 r. podpisała umowę o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i

Read More

Nabożeństwo 3 maja – ruszamy po przerwie!

Drodzy Parafianie, w najbliższą niedzielę po długiej przerwie możemy spotkać się w naszym kościele na nabożeństwie. Musimy jednak przestrzegać zasad bezpieczeństwa określonych w przepisach państwowych i ustalonych przez władze naszego Kościoła. Najważniejsze z nich to: konieczność noszenia maseczki także podczas nabożeństwa, dezynfekcja rąk przed i po nabożeństwie, siadanie w odstępach (nie dotyczy osób mieszkających razem),

Read More