Ukta

EDO „BETEZDA” w Ukcie

Ewangelicki Dom Opieki „BETEZDA” w Ukcie powstał w roku 2005 na bazie majątku Parafii E-A Św. Trójcy w Mikołajkach. Przeznaczony jest dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych. Wpisany został do rejestru wojewody domów pomocy pod pozycją 39.

Pierwsi mieszkańcy trafili do Domu w lipcu 2005 roku. Są wśród nich osoby ze schorzeniami nie wymagającymi leczenia szpitalnego. Główne schorzenia to schizofrenie różnych typów, zaburzenia osobowości, a także schorzenia psychiczno-neurologiczne wynikłe z wieloletniego nadużywania alkoholu. EDO „BETEZDA” jest Domem koedukacyjnym, a życie jego przebiega z zachowaniem wartości chrześcijańskich. Mieszkańcy mają zapewnioną całodobową opiekę socjalno-bytową, medyczną, edukacyjną, rehabilitację, zajęcia terapeutyczne, terapię uzależnień, konsultacje psychiatryczne, pomoc psychologa, wsparcie duchowe. W szerokim zakresie korzystają ze znakomicie wyposażonej bazy pracowni Środowiskowego Domu Samopomocy. Oprócz statutowej działalności dom pomaga w załatwianiu spraw i rozwiązywania problemów natury prawnej i administracyjnej. Działający samorząd mieszkańców reaguje na potrzeby mieszkańców i jest łącznikiem z kierownictwem Domu. Mieszkańcy uczestniczą w imprezach organizowanych w ramach integracji z innymi domami. Cykliczną imprezą jest np. otwarty miting anonimowych alkoholików, który kończy się wspólnymi tańcami. Osoby uzależnione od alkoholu korzystają z cotygodniowych spotkań klubu AA. Uczestniczą także w corocznym 3 dniowy spływie kajakowym organizowanym przez klub AA Ruciane Nida. Dobrze przygotowana kadra terapeutyczno-opiekuńcza gwarantuje usługi na wysokim poziomie. Przyjazne otoczenie Domu urządzone jest z myślą o jego terapeutycznych funkcjach.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie

Dom powstał w grudniu 2004 roku. Pierwsi mieszkańcy przybyli 15 grudnia, i od tego dnia zaczęła dziać się historia Domu, który w obiektach będących majątkiem Parafii Św. Trójcy w Mikołajkach, przeznaczony został dla 40 osób psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo. Tutaj przy udziale kadry terapeutycznej podopieczni uczą się w jaki sposób usamodzielniać się na miarę swoich możliwości. Treningi interpersonalne, codzienna praca w 8 pracowniach terapeutycznych pomagają podopiecznym w radzeniu sobie w zmaganiach z problemami życia codziennego. Pracownia plastyczna pozwala na odkrywanie w sobie zdolności i umiejętności o których dotąd nikt nie wiedział. Pracownia kulinarna wyzwala inwencję w zakresie radzenia sobie z przygotowywaniem posiłków, a także przygotowywania okazjonalnych przyjęć. Pracownia komputerowa to szeroko otwarte okno w wiek XXI. Stały dostęp do internetu wielość programów edukacyjnych i rozrywkowych pozwala kształtować wyobraźnię i różnorakie umiejętności. Pracownia krawiecka to królestwo głównie pań, chociaż nie tylko. Coraz częściej panowie chwytają za igłę by samodzielnie wykonać proste naprawy odzieży, a nawet próbować swych możliwości przy haftowaniu. W muzycznej rozlega się śpiew i muzyka. Tutaj proste instrumenty muzyczne w połączeniu ukazują że muzykować każdy może. Gabinet doświadczania świata to królestwo doznań podstawowych zmysłów. Gra kolorów, ruchu, zapachu, dźwięków tworzona przez nowoczesny sprzęt pozwala zarówna na relaks, naukę i równowagę psychiczną. Wysoko wykwalifikowana kadra zajęcia prowadzi w sposób dyskretny traktując podopiecznych w sposób partnerski. Nadmiar energii można wypalić w sali terapii ruchowej. Przy sprzyjające pogodzie odbywamy spacery w ciekawe okolice Ukty. Odbywane też są wycieczki autokarowe do ciekawych miejsc w kraju. Dom prowadzi szeroką działalność integracyjną. Organizuje imprezy sportowe i kulturalne zapraszając domy o podobnym charakterze. Efekty działalności domu są widoczne. Mieszkańcy po kilku latach nabywają wiele umiejętności i przestają być społeczną niszą.