Proboszcz

12 lipca 2009 r. na stanowisko proboszcza zgromadzenie parafialne wybrało dotychczasowego duszpasterza Parafii, ks. Bogusława Juroszka.

Ks. Juroszek pochodzi z Goleszowa na Śląsku Cieszyńskim. Został ordynowany 2 marca 2003 roku. Jest mężem Edyty i ojcem Zuzanny, Szymona i Amelii. W parafii mikołajskiej służy od stycznia 2008 roku. 19 września 2009 został wprowadzony w urząd Proboszcza.