O prześladowanych chrześcijanach

O prześladowanych chrześcijanach

Ciekawe spotkanie w naszej Parafii

Po niedzielnym nabożeństwie 17 maja nasi parafianie mieli okazje wziąć udział w ciekawej prelekcji na temat prześladowań chrześcijan w dzisiejszym świecie. Przygotował ją i poprowadził pracownik fundacji Open Doors. Korzystając z prezentacji multimedialnej przedstawił sytuację chrześcijan w ogarniętym niepokojami Egipcie. Tam w ostatnim czasie dochodziło do aktów przemocy wobec chrześcijańskiej mniejszości ze strony ekstremistów islamskich. Spalono kilkadziesiąt kościołów, a wielu wyznawców Chrystusa ucierpiało lub straciło życie. Podobne wydarzenia mają miejsce również w innych krajach Bliskiego Wschodu, zwłaszcza tam, gdzie trwa obecnie rewolucja islamska. Co możemy zrobić dla naszych braci i sióstr w Chrystusie? Przede wszystkim modlić się o nich. To nic nie kosztuje, a wzmacnia nasze poczucie wspólnoty z nimi i pokazuje Bogu, że los innych leży nam na sercu. Pamiętajmy o tym!