Konfirmacja

Konfirmacja

Ważna uroczystość w naszej Parafii

Dnia 14 czerwca 2015 r. odbyło się wielkie święto naszej parafii, uroczystość konfirmacji, w trakcie której czterech młodych konfirmantów ślubowało wierność Bogu
i nauce kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10:30. Po procesyjnym wejściu do kościoła rady parafialnej wraz z konfirmantami rozpoczęło się nabożeństwo w trakcie którego kazanie wygłosił ks. Bogusław Juroszek.
Konfirmantom życzymy wytrwania w wierze i wierności kościołowi!