Konferencja

Konferencja

100 księży na naszej parafii

Od 29 czerwca do 1 lipca 2015 roku na naszej parafii, odbyła się ogólnopolska konferencja duchownych z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Konferencja rozpoczęła się od wspólnego nabożeństwa, w którym kazanie wygłosił zwierzchnik diecezji Wrocławskiej bp Waldemar Pytel.

Od poniedziałku do środy ponad 100 księży i diakonów uczestniczyło w wykładach i sesjach dyskusyjnych poświęconym praktycznemu wymiarze służby na parafii.Zgromadzeni w Mikołajkach duchowni dyskutowali nad sakramentami Chrztu św. i Wieczerzy Pańskiej, kwestią nauki konfirmacyjnej, praktyk ślubu i pogrzebu, oczekiwań względem duchownych oraz solidarności między duchownymi. Grupy tematyczne były doskonałą okazją do wymiany poglądów, dzielenia się swoimi doświadczeniami, poznawania specyfiki danych parafii i diecezji oraz szukania praktycznych sposobów rozwiązywania problemów.

W końcowej części spotkania miała miejsce dyskusja na temat ordynacji kobiet na księży. Zwierzchnik Kościoła, bp Jerzy Samiec w swoim wystąpieniu wprowadzającym do dyskusji przypomniał jaki był dotąd przebieg dyskusji na temat ordynacji kobiet w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce oraz przedstawił planowane kroki związane z głosowaniem na wiosennej sesji Synodu Kościoła w 2016 roku.

Na zakończenie konferencji bp Jerzy Samiec wezwał do wspólnej modlitwy i zakończył błogosławieństwem.

Konferencja przebiegła w dobrej (bo mazurskiej) atmosferze.
OKD co roku stanowi świetny moment do wspólnej dyskusji i integracji.

Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za przybycie.