Panel multimedialny

W lipcu br.  przy kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Mikołajkach zamontowano nowy panel multimedialny.  Tak zwany ‘infokiosk’ zawiera informacje związane głównie z działalnością kościołów i wspólnot religijnych znajdujących się na terenie naszej gminy. Znajdziemy w nim także kilka artykułów na temat historii miasta.  

Projekt pt. „ Kościół dla turystyki mazurskiej” zrealizowano  z programu o powierzenie grantów, ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020.  Jest to promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, poprzez realizację zadań w zakresie podejmowania wspólnych działań dla tworzenia, rozwoju i promocji atrakcji turystycznych i innych lokalnych produktów i usług w ramach partnerstw terytorialnych lub branżowych (przedsięwzięcie 3.2.2 w LSR).

Leave A Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *