Tydzień modlitw o jedność chrześcijan 2017

Tydzień modlitw o jedność chrześcijan 2017

Chrześcijanie różnych wyznań modlili się w mikołajskim kościele

W niedzielne popołudnie 22 stycznia w naszym kościele odbyło się nabożeństwo ekumeniczne z okazji Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan. W świątyni zgromadzili się członkowie mikołajskich parafii – naszej oraz dwóch rzymskokatolickich. W nabożeństwie wzięła czynny udział spora grupa wiernych obu kościołów – budowali, a potem burzyli symboliczny mur pomiędzy naszymi społecznościami i czytali modlitwy. Kazanie wygłosił ks. Tadeusz Machaj, a pięknymi kolędami ubogacił duet wokalny z akompaniamentem gitary.