Nabożeństwa

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę i święta w Ukcie o godz. 8.30 w Mikołajkach o godz. 10.30.

ZAPRASZAMY

Dotacja na potrzeby DPS w Ukcie

Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy w Mikołajkach, z siedzibą w Mikołajkach przy Plac Kościelny 5, 11-730 Mikołajki, podpisała 10 sierpnia 2021 roku umowę z Powiatem Piskim dotyczącą udzielenia dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych Domu Pomocy Społecznej w Ukcie. Przekazane środki finansowe przeznaczone zostały na prace remontowe związanez wymianą podbitki dachowej na budynkach użytkowanych przez

Read More

Panel multimedialny

W lipcu br.  przy kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Mikołajkach zamontowano nowy panel multimedialny.  Tak zwany ‘infokiosk’ zawiera informacje związane głównie z działalnością kościołów i wspólnot religijnych znajdujących się na terenie naszej gminy. Znajdziemy w nim także kilka artykułów na temat historii miasta.   Projekt pt. „ Kościół dla turystyki mazurskiej” zrealizowano  z programu

Read More

Chleb na ołtarzu

Dziękczynne Święto Żniw

W niedzielę 3 października dziękowaliśmy Bogu za tegoroczne zbiory, za Jego opiekę i błogosławieństwo. Podczas nabożeństwa wystąpiły dzieci i chór, a potem spędzaliśmy czas na pikniku, którego główną atrakcją była możliwość rejsu łodzią.

Prosimy o 1 %!

Trwa okres rozliczeń podatkowych za rok 2020. Zachęcamy serdecznie do wsparcia działalności charytatywnej prowadzonej w naszej Parafii. Przekazując 1 procent swojego podatku możesz pomóc pomagać nam. Można to zrobić za pośrednictwem Diakonii Polskiej. Wystarczy w odpowiedniej rubryce swojego zeznania podatkowego wskazać Diakonię Polską jako organizację pożytku publicznego, którą chce się wesprzeć i podać jej numer

Read More

Aktualizacja projektu „Pomagajmy razem”

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19 Granty w ramach projektu przekazane zostaną podmiotom prowadzącym zarejestrowane DPS i będą przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń personelu DPS, bezpośrednio

Read More

Nasze Domy Opieki Społecznej otrzymały granty na walkę ze skutkami COVID-19

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Mkolajkach dnia 31 sierpnia 2020 r. podpisała umowę o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i

Read More